Tasawuf Islam: Setiap sufi wajib mengisi diri dengan akhlak terpuji, agar menjadi insan terpuji di hadapan Allah dan terpuji pula di hadapan selain Allah, dengan begitu sempurnalah kesucian dirinya dan terujilah kesucian batinnya sehingga layak menjadi sufiyallah (insan suci yang berjalan di atas jalan Allah), tanpa akhlak terpuji itu maka dustalah kesufiannya di bumi Allah ini.

Adapun akhlak terpuji yang saya maksudkan itu adalah:
1. Ihsan.
2. Berteman baik.
3. Istiqamah.
4. Ishlah.
5. Bersikap menengah.
6. Menjauhi perbuatan sia-sia.
7. Adil.
8. Tawaddu’.
9. Menolak kejahatan dengan kebajikan.
10. Kasih sayang.
11. Syukur nikmat.
12. Bersikap terpuji.
13. Sabar.
14. Siddiq.
15. Tabligh.
16. Amanah.
17. Fathonah.
18. Dermawan.
19. Pema’af.
20. Menundukkan pandangan.
21. Menjaga kemaluan.
22. Berbuat kebajikan.
23. Menghormati tamu.
24. Sederhana dalam berjalan.
25. Melunakkan suara.
26. Berbicara dengan baik.
27. Sopan dalam berbuat.
28. Menahan amarah.
29. Berlomba dalam berbuat baik.
30. Bersih.
31. Menepati janji.

Semoga bermanfaat. http://www.tasawufislam.blogspot.com

Iklan