AMALAN SASIH MUHARAM TGL 10 POE ‘ASYURA

1.SHOLAT TASBIH
2.SHAUM
3.SHODAQOH
4.MASIHAN NAFAQAH DUA KALI LIPAT
5.ADUS DINA WAKTU SAHUR
6.ZIYARAH KA PARA WALI , ‘ULAMA ANU SHOLIH
7.NGALAYAD ANU TEU DAMANG
8.NGUSAP MASTAKA ANAK YATIM
9.DI SIFAT MATA
10.NEKTEKAN KUKU
11.MACA SURAT AL IKHLASH 1000 KALI
12.SHILATTURRAHIM
13.WIRID DU’A 70 KALI IEU DU’ANA

PAHALANA : SAHA-SAHA JALMA ANU NGAMALKEUN IEU AMALAN INSYA ALLAH BAKAL DIRAKSA TINA KAGORENGAN PIRANG-PIRANG MUSIBAH DINA IEU TAHUN.
PERINGATAN : KANGGO ANU GADUH CAROGE DI MANA BADE NGAMALKEUN IEU AMALAN KEDAH AYA WIDI TI CAROGE,SABAB IEU AMALAN HUKUMNA SUNAT,SATIAP AMALAN SUNAT KEDAH AYA WIDI CAROGE.

AMALAN 10 MUHARAM KENGING NYANDAK TINA KITAB NIHAYATUZZEN
ASEP SAEPULLOH
AL MUBAROK

Iklan