( HAL 1 )

# MASALAH SHOLAT SUNAT #

TA’RIPNA SHOLAT SUNAT : NYAETA LAMUN DI PIDAMBEUL BAKAL MEUNANG PAHALA LAMUN TEU DI PIDAMBEUL MOAL DI SIKSA.
1. SHOLAT SUNAT ROWATIB HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN, ANU HUKUMNA SUNAT MUAKKAD HARTINA LAMUN TEU DI PIDAMBEUL MAKRUH.

A. 2 ROKA’AT QOBLA ZHUHUR
B. 2 ROKA’AT BA’DA ZHUHUR
C. 2 ROKA’AT BA’DA MAGHRIB
D. 2 ROKA’AT BA’DA ‘ISYA
E. 2 ROKA’AT QOBLA SHUBUH

NIYYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT QOBLA / BA’DA……2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT QOBLA ZHUHUR / BA’DA ZHUHUR BAKAL DI HARAMKEUN KAETA JALMA SEUNEU NARAKA.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT BA’DA MAGHRIB 2 ROKA’AT BAKAL DI TULISKEUN DI SURGA ‘ILLIYYIIN.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT QOBLA SHUBUH 2 ROKA’AT LEUWIH ALUS TIBATAN DI BERE DUNIA JENG EUSI-EUSINA.
DINA NALIKA SHOLAT SUNAT,SUNAT MAKE SUSURATAN 1. SURAT QULYA 2. AL-IKHLAS KECUALI DINA QOBLA SHUBUH SURATNA 4 SURAT DINA ROKA’AT KAHIJI SURAT ALAM NASYROH JENG QULYA ROKA’AT KADUA ALAM TARO JENG AL-IKHLAS.
2. SHOLAT SUNAT ROWATIB ANU HUKUMNA SUNAT GOER MUAKKAD HARTINA LAMUN TEU DI PIDAMBEUL HEUNTEU MAKRUH, LAMUN AYA WAKTU SAE DI PIDAMBEUL.

A. 2 ROKA’AT QOBLA ZHUHUR.
B. 2 ROKA’AT BA’DA ZHUHUR.
C. 4 ROKA’AT QOBLA’ASHAR.
D. 2 ROKA’AT QOBLA MAGRIB
E. 2 ROKA’AT QOBLA ‘ISYA.
MANGFAATNA NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT ROWATIB BOH ANU MUAKKAD / ANU GOER MUAKKAD NYAETA PIKEUN NYAMPURNAKEUN SOLAT FARDLU, DIMANA- MANA SHOLAT FARDLU TEU SAMPURNA BISA DI SAMPURNAKEUN / DI TAMBAL KU SHOLAT SUNAT, SAROKA’AT SHOLAT FARDLU NGABANDINGAN SARUA JENG 70 ROKA’AT SHOLAT SUNAT.

( HAL 2 )

3. SHOLAT SUNAT WITIR
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.

SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA SUNAT MUAKKAD
NYAETA SHOLAT SUNAT WITIR,PAHALANA : SAHA- SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT WITIR BAKAL DI PIKACINTA KU ALLAH.
WAKTUNA SHOLAT WITIR SABA’DA SHOLAT SUNAT BA’DA ‘ISYA SAMPAI MEMEH ADZAN SHUBUH,NGALAKSANAKEUN SHOLAT WITIR KENGING DUA CARA 1. KENGING SAATOS SHOLAT SUNAT BA’DA ‘ISYA (MEMEH KULEM) 2. KENGING SAATOS KULEM SABA’DA SHOLAT TAHAJUD.

SHOLAT WITIR PALING SAKEUDIK SAROKA’AT PERTENGAHAN 3 / 5 / 7 ROKA’AT PALING SEUEURNA11 ROKA’AT, NGALAKSANAKEUNNANA 2 ROKA’AT 2 ROKA’AT TULUY DITUNGTUNGAN 1 ROKA’AT,OGE SUNAT MAKE SUSURATAN UPAMI NGALAKSANAKEUN 3 ROKA’AT PERTAMA LAKSANAKEUN HEULA 2 ROKA’AT , ROKA’AT KAHIJI SURAT SABBIHI ROKA’AT KADUA SURAT QULYA KE DIMANA-MANA TOS BERES, ANU SAROKA’AT SUSURATANNANA 3 NYAETA SURAT AL-IKHLAS, AL-FALAQ, AN-NAS,IEU TEH LAMUN NGALAKSANAKEUNNANA 3 ROKA’AT,ANAPON LAMUN NGALAKSANAKENNANA LEUWIH 3 ROKA’AT SAPERTI 5 / 7 / 9 / 11 MANGKA ROKA’AT KAHIJI SAMPAI 8 ROKA’AT SUSURATANNANA BEBAS , ANAPON DINA ROKA’AT KA 9 SAMPAI 11 ROKA’AT SUSURATANNANA SABBIHI,QULYA,AL-IKHLAS,AL-FALAQ,AN-NAS.

CARA NIYAT WITIR ANU 2 ROKA’AT : NIYAT ABDI SHOLAT WITIR 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
CARA NIYAT WITIR ANU 1 ROKA’AT : NIYAT ABDI SHOLAT WITIR SAROKA’AT KARANA ALLAH.
DIMANA- MANA TOS BERES SHOLAT WITIR SUNAT NGADU’A ……………
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( HAL 3 )

4. SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.

SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA MUAKKAD NYAETA SHOLAT SUNAT DLUHA / SHOLAT SUNAT IYSROQ, PAHALANA : NGAGAMPANGKEUN KANA RIZQI.

SHOLAT SUNAT DLUHA/ IYSROQ PALING SAKEUDIK 2 ROKA’AT PERTENGAHAN 6 ATAWA 8 ROKA’AT,PANGSEUEURNA 12 ROKA’AT NGALAKSANAKEUNNANA SUNAT TIYAP – TIYAP 2 ROKA’AT AWEH SALAM, OGE SUNAT DIMANA – MANA NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ MAKE SUSURATAN TIYAP – TIYAP 2 ROKA’AT, ROKA’AT KAHIJI SURAT WYASSYAMSYI / QULYA,ROKA’AT KADUA WADDLUHA / AL-IKHLAS.

WAKTUNA SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ TIMIMITI MONCORONGNA PANON POE KIRA – KIRA JAM 6.30 SAMPAI MEMEH ADZAN ZHUHUR ANU PALING SAE JAM 8.30 SAMPAI JAM 9. OGE SAE DILAKSANAKEUNNANA DI BUMI.
CARA NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT DZUHA / IYSROQ 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
DIMANA – MANA TOS BERES SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ SUNAT NGADU’A……….

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID.
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.
SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA MUAKKAD NYAETA : SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID, WAKTUNA NYAETA DIMANA – MANA ASUP KAMASJID,SEUEURNA 2 ROKA’AT,CARA NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
DIMANA – MANA SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID SUNAT MAKE SUSURATAN,ROKA’AT KAHIJI QULYA, ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
( HAL 4 )

PERINGATAN : DIMANA – MANA ASUP KA MASJID LANGSUNG DIUK BOH DI HAJA ATAWA POHO MAKA WAKTUNA SHOLAT TAHIYYATAL MASJIDNA BEAK,OGE DIUKNA DI MASJID MAKRUH HUKUMNA SUPAYA TEU MAKRUH DIUKNA MAKA SUNAT MACA……
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PERINGATAN KA 2 : AYA OGE ANU TEU DI MEUNANGKEUN SHOLAT TAHIYYATAL MASJID : 1. DINA POE JUM’AT LAMUN KHOTIB KER KHUTBAH DIMANA – MANA ASUP KA MASJID LANGSUNG DIUK DANGUKEUN KHUTBAHNA,LAMUN SHOLAT MAKRUH.
2. DIMANA – MANA SHOLAT BERJAMAA’AH REK DI LAKSANAKEUN / KER DI LAKSANAKEUN.
3. ATAWA DI MASJIDNA AYA PANGAOSAN.
# ADAB – ADABAN ASUP KA MASJID AYA 10 PERKARA #
A.PAKEAN KUDU BERSIH TINA NAJIS , OGE ASUPNA KA MASJID HEULAKEUN SAMPEAN KATUHU.
B.MACA BISMILLAH TULUY MACA DU’A …………………………………..
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
C.MACA SALAM LAMUN AYA JALMI DI MASJIDNA,LAMUN TEU AYA MACA ASSALAAMU’ALAINAA WA’ALAA ‘IBAADILLAAHISSHOOLIHIIN.
D. MACA DUA KALIMAH SYAHADAT.
E. LAMUN TOS DI JERO MASJID TONG NGALIWAT KAHAREUPEUN JALMA ANU SHOLAT.
F. ULAH JUAL BEULI DI JERO MASJID.
G.ULAH NGOBROL MASALAH DUNIA,SAPERTI NGUMUMKEUN POSYANDU,JENG ANU LAINNA, KECUALI NGUMUMKEUN MAOT.
H. LAMUN TOS DI JERO MASJID LAKSANAKEUN SHOLAT TAHIYYATAL MASJID.
I. ASUP KAJERO MASJIDNA KUDU BOGA WUDLU.
J. DIMANA- MANA KALUAR TI MASJID SUNAT NGADU’A HEULA
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( HAL 5 )
6. SHOLAT ISTIKHOROH.
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.
SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA SUNAT MUAKKAD NYAETA SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH, TA’RIPNA MENTA KAALUSAN / PETUNJUK KA ALLAH S.W.T,SAPERTI PADAMBEULAN / JODO ,NAHA IEU TEH SAE / AWON,MASLAHAT / MADARAT PEK LAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH SEUEURNA 2 ROKA’AT.
WAKTUNA : ANU PALING SAE DI LAKSANAKEUN DINA WAKTU WENGI
MEMEH KULEM.CARA NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH 2 ROKA’AT KARANA ALLAH,OGE SUNAT MAKE SUSURATAN,ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.DIMANA – MANA SAATOS SHOLAT TEURAS NGADU’A:…………

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
PERINGATAN : DIMANA- MANA TOS NGADU’A LANGSUNG KULEM,INSYA ALLAH BAKAL BIJIL IMPIAN / HATE NGARASA COCOK / PAS ,NAHA SAE / AWONNA,LAMUN TEU ACAN BIJIL IMPIAN / CAN NGARASA PAS ,TEURUS BAE SHOLAT SAMPAI BIJIL IMPIAN / NGARASA PAS HATE,TONG PUTUS ASA.
7. SHOLAT SUNAT SYUKRIL WUDLU
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKUEN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
PAHALANA : NGAGAMPANGKEUN LEUBEUT KA SURGA KALAWAN ROHMAT ALLAH SEUEURNA DUA ROKA’AT.
WAKTUNA DIMANA – MANA TOS WUDLU TONG DI EULAP KECUALI LAMUN ALERGI MEUNANG DI EULAP,LANSUNG SHOLAT.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT SYUKRIL WUDLU 2 ROKA’AT KARANA ALLAH TA’ALA, ROKA’AT KAHIJI SURAT QULYA,ROKA’AT KADUA SURAT AL-IKHLAS, DIMANA – MANA TOS BERES SHOLAT TULUY WIRIDAN.
( HAL 6 )

WIRIDNA NYAETA :
1. TAKBIR 10 KALI 2. TAHMID 10 KALI
3. TAHLIL 10 KALI 4. ISTIGHFAR 10 KALI
5. TASBEH: SUBHAANALLOOHI WABIHAMDIHI 10 KALI
6. TASBEH : SUBHAANALMALIKIL QUDDUUS 10 KALI
BERES WIRIDAN TEURAS NGADU’A 10 KALI, DU’ANA NYAETA :

8. SHOLAT SUNAT IHROM
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
DILAKSANAKEUNNANA MEMEH NGALAKSANAKEUN IHROM,SEUEURNA DUA ROKA’AT,NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT IHROM DUA ROKA’AT KARANA ALLAH.
PERINGATAN : KHUSUS SHOLAT SUNAT IHROM DINA NALIKA NGALAKSANAKEUN IBADAH HAJI JENG UMROH.
SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
9.SHOLAT SUNAT THOWWAF
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
DILAKSANAKEUNNANA SAATOS THOWWAF,SEUEURNA 2 ROKA’AT,NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT THOWWAF 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
PERINGATAN : KHUSUS SHOLAT SUNAT THOWWAF DINA NALIKA NGALAKSANAKEUN IBADAH HAJI JENG UMROH.
SUSURATANNANA: ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
10. SHOLAT SUNAT AWWAABIIN.
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
PAHALANA : DIMANA – MANA JALMA NGALAKSANAKEUN SHOLAT AWWAABIIN MANGKA INSYA ALLAH BAKAL DI RAKSA IMAN URANG.
WAKTUNA SAATOS WIRIDAN BA’DA SHOLAT MAGHRIB.PALING SAKEUDIK DUA ROKA’AT,PERTENGAHAN 4 / 6 / 8 ROKA’AT PANG SEUEURNA SAMPAI 20 ROKA’AT.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT AWWAABIIN 2 ROKA’AT KARANA ALLAH TA’ALA.
DI LAKSANAKEUNNANA 2 ROKA’AT 2 ROKA’AT,SUSURATAN ANU KUDU DI BACA ROKA’AT KAHIJI AL-IKHLAS 6 KALI AL-FALAQ 1 KALI AN-NAS 1 KALI,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS 6 KALI AL-FALAQ 1 KALI AN-NAS 1 KALI.
DI MANA- MANA SAATOS SHOLAT TEURAS NGADU’A……………………..
( HAL 7 )

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PERINGATAN : TEU KENGING KULEM MEMEH ‘ISYA ( TEUGUESNA SAATOS SHOLAT MAGRIB ) HUKUMNA MAKRUH SABAB ETA KALAKUAN URANG YAHUDI , MALAH JALMA ANU KULEM SAATOS MAGHRIB MANGKA INSYA ALLAH DI AKHERAT MOAL NINGGAL DZAT ALLAH SWT KUDUA SOCANA ETA JALMA.

11. SHOLAT SUNAT HAJAT
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
WAKTUNA BEBAS BADE SIANG ATAWA WENGI,PALING SAKEUDIK 2 ROKA’AT PANG SEUEURNA HEUNTEU DI BATAS.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT HAJAT 2 ROKA’AT KARANA ALLAH, SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
DI MANA- MANA SAATOS SHOLAT HAJAT SUNAT NGADU’A………………

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PERINGATAN : DI MANA – MANA URANG BOGA MAKSUD LAKSANAKEUN SING LOBA SHOLAT SUNAT HAJAT MANGKA INSYA ALLAH MAKSUD URANG BAKAL DI QABULKEUN ASAL NGALAKSANAKEUNNANA KARANA ALLAH.
NGAN ANU PALING SAE DI LAKSANAKEUNNANA SHOLAT HAJAT DINA WAKTU WENGI,DINA WAKTU NGALAKSANAKEUN SHOLAT TAHAJUD,ETA WAKTU ANU PALNG SAE.
( HAL 8 )

12.SHOLAT SUNAT TASBEH HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT TASBEH MANGKA INSYA ALLAH DOSA ANU BAHEULA / ANU AYEUNA / ANU DIHAJA / HEUNTEU DI HAJA / BOH ANU KATINGALI / ANU SAMAR BAKAL DI HAMPURA. SEUEURNA SHOLAT TASBEH NYAETA 4 ROKA’AT, LAMUN NGALAKSANAKEUN TI SIANG SAKALI SALAM BADE MAKE TAHIYYAT AWAL ATAWA HEUNTEU,TEU MATAK NAON – NAON,LAMUN DI LAKSANAKEUNNANA TI WENGI 2 KALI AWEH SALAM.
NIYATNA : LAMUN TI SIANG,NIYAT ABDI SHOLAT TASBEH 4 ROKA’AT KARANA ALLAH,LAMUN NGALAKSANAKEUN TI WENGI NIYATNA,NIYAT ABDI SHOLAT TASBEH 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
TATA CARA SHOLAT TASBEH : SAATOS MACA FATIHAH,MACA SURAT AL-HAAKUMUT,SAATOS MACA SURAT MACA TASBEH 15 KALI TASBEHNA NYAETA :……
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
BERES MACA TASBEH 15 KALI TEURAS RUKU’ BACA TASBEH ANU BIASA HEULA TULUY MACA TASBEH ANU DI LUHUR 10 KALI , TULUY I’TIDAL BACA ROBBANAA…………..TULUY BACA DEUI TASBEH 10 KALI , TULUY SUJUD BACA TASBEH ANU BIASA HEULA TULUY TASBEH DEUI 10 KALI , TULUY CENGKAT TINA SUJUD ANU KAHIJI DIUK ANTARA SUJUD DUA BACA ROBBIGFIRLII……………………………TULUY BACA TASBEH DEUI 10 KALI , TULUY SUJUD KADUA BACA TASBEH ANU BIASA HEULA TULUY BACA TASBEH DEUI 10 KALI , TULUY CENGKAT TINA SUJUD KADUA TONG WAKA NANGTUNG TAPI DIUK HEULA BARI MACA TASBEH DEUI 10 KALI,TULUY NANGTUNG ROKA’AT KADUA SAATOS MACA FATIHAH MACA SURAT AL-‘ASHRI, KADITUNA MAH SARUA BABACAANNANA SAPERTI ROKA’AT KAHIJI,ROKA’AT KATILU SAATOS MACA FATIHAH MACA SURAT QULYA,KADITUNA MAH SARUA BABACAANNANA SAPERTI ROKA’AT KAHIJI,ROKA’AT KAOPAT SAATOS MACA FATIHAH MACA SURAT AL-IKHLAS,KADITUNA MAH SARUA BABACAANNANA SAPERTI ROKA’AT KAHIJI, NGAN DINA TAKHIYYAT AKHIR SAATOS BERES MACA DU’A TAHIYYAT AKHIR TONG WAKA SALAM BALIKTA MACA HEULA TASBEH 10 KALI,TULUY WEH SALAM.
JADI JUMLAH MACA TASBEH TIYAP – TIYAP ROKA’AT 75 KALI = 300 KALI MACA TASBEH.
PERINGATAN: UPAMI TIASA LAKSANAKEUN SHOLAT TASBEH TIYAP DINTEN, LAMUN TEU TIASA SAMINGGU SAKALI, LAMUN TEU TIASA SABULAN SAKALI, LAMUN TEU TIASA SATAHUN SAKALI, LAMUN TEU TIASA KENEH SAUMUR HIRUP LAKSANAKEUN SAKALI,SABAB LAMUN TEU
( HAL 9 )

NGALAKSANAKEUN MAKRUH HUKUMNA,SABAB SHOLAT TASBEH BISA YABABKEUN DOSA URANG DI HAMPURA KU ALLAH SWT.
SAATOS SHOLAT TASBEH SUNAT NGADU’A ,DUA’NA MAH BEBAS BADE DU’A NAON BAE ANU APAL URANG.

13. SHOLAT SUNAT TOBAT
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.

WAKTUNA SHOLAT TOBAT BADE SIANG / WENGI,SEUEURNA 2 ROKA’AT.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT TOBAT 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
SAATOS SHOLAT TOBAT TULUY WIRID NYEUEURKEN ISTIGHFAR,BARI NALANGSA,NGAJAM MOAL DEUI MIGAWE DOSA,BARI BAYANGKEUN DOSA ANU GES DI PIGAWE NEUPIKA NGUCUR CAI MATA,TAPI LAMUN BOGA DOSA KA HAQ ADAMI MAH KUDU MENTA HAMPURA / HALALNA.

14. SHOLAT SUNAT SAFAR
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.

WAKTUNA SHOLAT SUNAT SAFAR NYAETA : DIMANA – MANA NYABA KALUAR TI IMAH SAPERTI BERANGKAT HAJI JENG UMROH / KALUAR DAERAH ANU JARAKNA 90 KM KALUHUR MEMEH INDIT SHOLAT HEULA.
SEUEURNA DUA ROKA’AT,NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT SAFAR DUA ROKA’AT KARANA ALLAH SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS, SAATOS BERES SHOLAT TEURAS NGADU’A ……………….

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DAFTAR ISI

HALAMAN

0. MUQODDIMAH…………………………………………………………………….0

1. SHOLAT SUNAT ROWATIB………………………………………………………1

2. SHOLAT SUNAT WITIR……………………………………………………………2

3. SHOLAT SUNAT DLUHA/IYSROQ,TAHIYYATAL MASJID…………………..3

4. SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH,SYUKRIL WUDLU……………………………5

5. SHOLAT SUNAT IHROM,THOWWAF,AWWAABIIN…………………………..6

6. SHOLAT SUNAT HAJAT…………………………………………………………..7

7. SHOLAT SUNAT TASBEH…………………………………………………………8

8. SHOLAT SUNAT TOBAT,SAFAR…………………………………………………9

9. SHOLAT SUNAT MUTLAQ,UNGSI,TAHAJUD…………………………………10

10. SHOLAT SUNAT DAF’UL BALA,AZIMAH BULAN SAFAR………………….11

11. SHOLAT SUNAT ‘IIDUL FITRI,’IIDUL ADLHA,GERHANA…………………13

12. SHOLAT SUNAT ISTISQOO’…………………………………………………….14

13. SHOLAT SUNAT TARAAWIIH………………………………………………….15

14. SHOLAT SUNAT ANU HARAM DI PIGAWE…………………………………..16

MUQODDIMAH

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

IEU KITAB BAHASAN TENTANG MULASARA MAYIT DI SEURAT SAJEULAS-JEULASNA, KENGING NUQIL TINA KITAB I’AANATHUTTHOOLIBIIN
SIMKURING NGAHAJA NYEURAT IEU MASALAH TENTANG MULASARA MAYIT SABAB DI MASYARAKAT SEUEUR ANU LEUPAT NGAJALANKEUNNANA,KUMARGI KITU KADORONG KU HATE ANU IKHLAS SIM KURING NGAWANTUNKEUN NYEURAT NYAAH KA DULUR SAAGAMA MUGIA KATAMPI BARI DI BARENGAN KU KAIKHLASAN MANAH.
MUDAH-MUDAHAN IEU KITAB TIASA DI ‘AMALKEUN KANGGO BEKEL JAGA URANG DI AKHERAT SARENG MUDAH-MUDAHAN IEU KITAB MANGFA’AT DUNIA SARENG AKHERAT MUDAH-MUDAHAN URANG SADAYA JANTEN JALMI KHUSNUL KHOTIMAH AAMIIN,OGE MUDAH-MUDAHAN AMAL ‘IBADAH URANG DI TAMPI KU GUSTI ALLAH S.W.T. AAMIIN.

PERINGATAN :
UPAMI AYA ANU LEUPAT MUGIA KERSA NGALEURESKEUN SABA’DA DI FAHAMI,HATUR NUHUN KANA SAGALA PERHATOSANNANA.

WASALAAM

ASEP SAEFULLOH

Iklan