IEU palajaran, lamun hitut ulah sagawayah. Sajaba henteu sopan, bisa-bisa Anjeun asup panjara. Di Dayeuh Cirebon, ngan gara-gara hitut sagawayah, Hotmin Sitohang sarta Omy Busytoni, nu nyicingan imah susun (rusun) palebah Terminal Harjamukti Dayeuh Cirebon, silih ngalapor ka poloisi nepi ka akhirna di méja héjo.

Hotmin sarta Omy pada-pada jadi kasangka sakaligus jadi saksi korban dina sidang pakara panganiyayaan dina berkas anu béda. Boh Hotmin boh Omy, anu jadi kasangka dina berkas béda, dijiret kalayan pasal 351 Kitab Undang Undang Hikum Pidana (KUHP) jeung anceman hukuman lima taun panjara.

Dina sidang anu dilaksanakeun Pangadilan Nagari (PN) Cirebon, Kemis (3/12), kalayan kasangka Hotmin sarta saksi korban Omy, kaungkab, pakara ieu mimitina dina 27 Juli 2009 kira-kira jam 23.45 WIB. Waktu harita, saksi Omy Busytoni kalibet perang sungut sarta tungtungna garelut kalayan kasangka Hotmin. Hal eta di mimitian ku hitut Omy di gang kamar rusun. “Waktu éta, Hotmin kalayan garihal ceuceuleuweungan, ‘Saha anu hitut, henteu sopan! miceun hitut bet dige-gedekeun sorana’,” kecap Omy di hareupeun majelis anu dipupuhuan Setiadi.

Omy saterusna nananyakeun maksud omongan Hotmin, anu pamustunganana adu sungut sarta anu akhirna garelut. “Hotmin ngakeup beuheung kuring. Sakanyaho kuring, Hotmin henteu sorangan, tapi dibantuan pamajikan sarta anakna. Waktu éta, kuring usaha ngalaan cekekan kalayan ngégél leungeunna dua kali, “kedalna. Alatan kajadian éta, Omy ngaku ngalaman tatu-tatu di panon, tonggong, beuteung, sarta pingping. Komo , aya tatu urut ngegel di bagian pingping.

Tapi kasaksian Omy di bantah pamajikan kasangka, saksi Yurmina Samosir. Nurutkeun Yurmina, waktu éta Omy anu tacan dipikawanohna boga sikep lancang sarta henteu malire panggeureuh salakina soal hitut sagawayah. Omy malahan ambek sarta sikepna gede hulu.
“Waktu di geunggeureuhkeun manéhna kalahka balik ambek sarta ngomong, ‘Keun wae hitut- hitut kuring, naon urusan manéh’, “kecap Yurmina. Yurmina ngaku, waktu lumangsung garelut, manéhna narékahan misah ku cara mapalangan ambéh garelut henteu lumangsung. Tapi, saksi Omy kalahka ngahajar salakina.

Majelis hakim sempet nawarkeun usaha katengtreman ka duanana pikeun ngaringankeun pakara kasebut. Majelis hakim ogé mecakan kasangka Hotmin pikeun ménta hampura ka Omy. Tapi Hotmin horéam ngalakonanana alatan nganggap manéhna ogé geus jadi korban penganiyayaan.

Sidang terusan baris dilaksanakeun Kemis minggu hareup. Sidang pakara anu sarua kalayan kasangka Omy sarta saksi korban Hotmin, sediana baris dilaksanakeun kamari, tapi ditunda kemis minggu hareup.

Sumber ti pikiran rakyat ping 4/12 anu dialih basakeun ku kurawa06. Tah ku kituna conto pikeun nu sok hitut di mana we karep…..palias…!

Hotmin & Omy Pamustunganana Damey.

Dua urang nu di dakwa pakara panganiyayaan cukang lantaran ku hitut sangeunahna, pamustunganana damey di hareupeun majelis hakim nu nyidangkeun pakara kasebut, Kemis (10/12). Duanana sakaligus ogé jadi saksi korban Hotman Sitohang sarta Omy Busytoni, silih hampura saterusna sasalaman sarta silih tangkeup di hareupeun majelis hakim anu dipupuhuan Istiadi.

Saréngsé sidang kalayan kasangka Hotmin Sitohang anu dilaksanakeun sanggeusna, Hotmin Sitohang sempet mikeun sajumlah duit ka Omy minangka duit kadeudeuh. Seserahan duit ogé disaksian pamajikan Hotmin sarta majelis hakim.

Samentara éta, di luar sidang puluhan massa laskar beureum bodas nungtut Pangadilan Negri Cirebon leuwih Fokus sarta sarius nungkulan perkara calikong/korupsi, tinimbang perkara remeh kawas Hitut…..

Iklan